Adresa

Červenej armády 178 935 32 Kalná n/H

Telefonický kontakt

+421 - 905 855 843
Kontaktujte nás

Skupina Donaufarm poskytuje poľnohospodársku provýrobu s trvalou udržateľnosťou.

Kontakty

Kalná nad Hronom
Pozemkové odd.: +421 905 855 843
Účtovné odd.: +421 918 701 136

Trnava
Pozemkové odd.: +421 911 442 129
Účtovné odd.: +421 907 922 370

Blahová
Pozemkové odd.: +421 918 247 507
Účtovné odd.: +421 907 822 750

Šamorín
Pozemkové odd.: +421 918 247 507
Účtovné odd.: +421 907 822 750

Obchodné odelenie s komoditami
Tel.: +421 918 643 502
e-mail: janapalackova(zav.)donaufarm.sk

Sledujte nás

Spoločenská zodpovednosť sa nám vráti v dôvere obyvateľov

Prečo firmy, ktorým sa darí, sú ochotné deliť sa o časť svojho zisku s inými ľuďmi? Z akého dôvodu financujú alebo robia projekty nad rámec svojich povinností? Čo motivuje úspešné spoločnosti robiť aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, sme sa opýtali v jednej z najväčších slovenských agro spoločností, pôsobiacej v levickom regióne – Donau Farm v Kalnej nad Hronom.

Peniaze nie sú všetko, hovorí sa. V nasledujúcich riadkoch ukážeme, čo iné má rovnakú, alebo aj vyššiu hodnotu. „Spoločenská zodpovednosť je v súčasnosti považovaná za dôležitú konkurenčnú výhodu firmy,“ hovorí finančná riaditeľka Zuzana Benešová a vysvetľuje: „Projekty spoločenskej zodpovednosti sú najlepšou investíciou do budovania dôveryhodných vzťahov so zainteresovanými stranami, či už zákazníkmi, dodávateľmi a v našom prípade aj s vedením a obyvateľmi obce. Vedieť počúvať potreby druhých a vyjsť si v ústrety je niečo, čo sa treba najprv naučiť a my sme si tým tiež prešli.“

Investícia do zamestnancov

Spoločenská zodpovednosť (CSR) je koncept dobrovoľného etického správania sa firmy voči spoločnosti a životnému prostrediu. Vedenie Donau farm robí rôznorodé CSR aktivity smerom na verejnosť, ale začína u svojich zamestnancov. „Nadštandard sa snažíme udržiavať v každodennej komunikácii so zamestnancami – počúvame ich potreby, a snažíme sa aj ich návrhy zakomponovať do pracovných činností a procesov. Okrem toho dbáme na odborný rast a motiváciu pracovníkov vzdelávať sa v oblasti technológii, lebo darmo budeme mať výkonné a špeciálne stroje, ktoré nebudeme vedieť využiť na sto percent,“ hovorí Zuzana Benešová. Vedenie farmy z vlastných prostriedkov hradí napríklad výstavbu prechodu pre chodcov od firemného parkoviska do kancelárií, aby sa zamestnanci cítili bezpečne a príjemne.

S podporou vzdelávania detí a mládeže v agrosektore začína Donau farm už na základných školách v regióne. Na snímke žiaci prvého stupňa základnej školy v Kalnej.

Kus poľa pre študentov

Táto pekná tradícia vznikla ešte pred tým, než sa Donau farm stala agrárnym lídrom na Slovensku – na svojich pozemkoch vyčlenilo vedenie farmy 12 hektárovú parcelu pre stredoškolákov z poľnohospodárskej školy, kde a môžu učiť jazdiť na moderných poľnohospodárskych mechanizmoch. Do centrály v Kalnej však chodia praxovať aj inak. „Stredoškoláci u nás absolvujú povinnú prax, počas ktorej im intenzívne vysvetľujeme fungovanie reálnej prvovýroby. Pracujú u nás v dielni, kde sa oboznámia s najnovšími strojmi a ich využitím. Počas stáže sa im takiež snažíme ukázať procesy od práce na poliach, až po úpravu a uskladnenie dopestovanej produkcie,“ vysvetľuje agronóm Erik Ivanič. Vysokoškoláci si sem chodia realizovať a konzultovať bakalárske alebo záverečné projekty k ukončeniu štúdia. Farma im poskytne svoje parcely, na ktorých v kooperácii robia pokusy a ich vyhodnocovanie, alebo pozorujú využitie najnovších technológií pri obrábaní poľa a niektorí zostanú aj na brigádu. „Veľký podiel našej činnosti predstavuje ochrana životného prostredia, čo dokladá náš certifikát ISO k životnému prostrediu. Študenti tak počas pobytu spoznajú základy udržateľného prístupu k poľnohospodárstvu v praxi,“ dodáva Benešová.

Farmári na svojom pozemku z vlastnej iniciatívy vybudovali pritihlukovú stenu, ktorá má od bežného pracovného hluku chrániť najbližších susedov a po zazelenaní bude zachytávať aj čiastočky prachu. (zdroj: Donau farm)

Musíme si pomáhať

Budovanie dobrých vzťahov so susedmi v okolí Donau farm si na začiatku pôsobenia spoločnosti v Kalnej vyžadovalo vypočuť a pochopiť potreby oboch strán a nájsť najlepšie riešenia. „Za jednou z našich najväčších investícií – kúpe najmodernejšej a tichej pozberovej linky, ktorá výrazne skráti čas spracovania plodín, bol v prvom rade úmysel zvýšiť kvalitu bývania bezprostredných susedov farmy,“ hovorí generálny riaditeľ Donau Agro, Michael Houmann. Aj projekt rozšírenia skladovacej kapacity na dvore v podobe nových síl má spoločenský rozmer – znížiť prejazd nákladných vozidiel počas sezóny cez Kalnú o 40 %.

Donau farm je aj vďaka svojím obecným aktivitám a sponzoringu súčasťou diania v Kalnej.
Nechýbala na oslavách storočnice futbalu, ani na vianočných trhoch. (zdroj: Donau farm)

Donau farm však nájdete aj na rôznych spoločenských akciách mesta, či je to oslava storočnice futbalu, kde sa postarali o detský program so súťažami, alebo vianočné trhy s vysvieteným traktorom. Obecnej komunite pomáhajú aj agrotechnickými službami, produktami, či krmivom. „Podporu takýchto akcií, spolkov a miestnych komunít vnímame ako nesmierne dôležitú, pretože tým vlastne podporujeme kultúrny a spoločenský rozvoj obce a vráti sa to v podobe spokojných obyvateľov,“ vysvetľuje Houmann. Preto sa tento rok zamerali na podporu mládeže a detí futbalového klubu KFC Kalná a prvý krát podporia aj Fustal team Levice. Donau farm v Kalnej nad Hronom je teda príkladom spoločnosti, ktorá nielen hospodári efektívne a kvalitne so svojimi zdrojmi, ale aj prejavuje sociálnu zodpovednosť voči svojmu okoliu a spoločnosti. Týmto spôsobom si získava dôveru a rešpekt svojich zákazníkov, partnerov a obyvateľov regiónu.

Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/23176095/donau-farm-spolocenska-zodpovednost-sa-nam-vrati-v-dovere-obyvatelov.html

Kategórie