Adresa

Červenej armády 178 935 32 Kalná n/H

Telefonický kontakt

+421 - 905 855 843
Kontaktujte nás

Skupina Donaufarm poskytuje poľnohospodársku provýrobu s trvalou udržateľnosťou.

Kontakty

Kalná nad Hronom
Pozemkové odd.: +421 905 855 843
Účtovné odd.: +421 918 701 136

Trnava
Pozemkové odd.: +421 911 442 129
Účtovné odd.: +421 907 922 370

Blahová
Pozemkové odd.: +421 918 247 507
Účtovné odd.: +421 907 822 750

Šamorín
Pozemkové odd.: +421 918 247 507
Účtovné odd.: +421 907 822 750

Obchodné odelenie s komoditami
Tel.: +421 918 643 502
e-mail: janapalackova(zav.)donaufarm.sk

Sledujte nás

Blahová

StrediskoBlahová

Stredisko Blahová pôsobí v Okrese Dunajskej Stredy, ako napríklad Bellova Ves, Potônske Lúky, Jelka, Lehnice a ich najbližšie okolie. Najčastejšie pestované plodiny v tomto regióne sú pšenica, pšenica tvrdá, repka, slnečnica, kukurica, jačmeň.

Donau farm Blahová, s.r.o.
Hlavná 65
930 52 Blahová
Slovenská republika

Pozemkové odd.:
+421 918 247 507, pozemkove(zav.)donaufarm.sk
Účtovné odd.:
+421 907 822 750, financne(zav.)donaufarm.sk
Obch. odd. s komoditami:
+421 918 643 502, janapalackova(zav.)donaufarm.sk

Kontaktovať  vo veciach spoločností:
Donau farm Blahová, s.r.o.
Donau farm Šamorín, s.r.o.  
Donau farm Padáň, s.r.o.  
Donau farm Bellova, s.r.o.
Donau farm Jelka, s.r.o.