Skip links

Poľnohospodárska prvovýroba efektívne

Obchodovanie s agrokomoditami, prepravné služby, predaj a nákup pozemkov.

Naša história a vízia spoločnosti.

Skupina Donau farm na Slovensku zastrešuje 6 produkčných spoločnosti, aktuálne pôsobiacich v rastlinnej prvovýrobe: Donau farm Kalná, s.r.o.; Donau farm Lok, s.r.o.; Donau farm Dedinka, s.r.o.; Donau farm Padáň, s.r.o.; Donau farm Šamorín, s.r.o.; LEVSEM, spol. s r.o..

Naším cieľom je robiť poľnohospodársku prvovýrobu efektívne s využitím moderných technológií, za dodržiavania environmentálnych predpisov a s najlepšími kvalitatívnymi  parametrami. Súčasne sa snažíme podporovať rozvoj poľnohospodárskej produkcie a byť tak aj súčasťou podpory vidieka.

8500 ha

Obhospodarujeme viac ako 8 500 hektárov vlastnej pôdy.

13 000 ha

Obhospodarujeme viac ako 13 000 hektárov užívanej pôdy.

100

Naše produkčné spoločnosti zamestnávajú 100 zamestnancov.

Certifikáty kvality

Neustále sa snažíme zlepšovať, zdokonaľovať a čeliť novým výzvam a cieľom v oblasti manažérstva a kvality. Sme držiteľmi týchto certifikátov.

ISO 45001

Ochrana zdravia

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 9001

Manažment kvality

Požiadavky na systém manažérstva kvality (SMK) a systém manažérstva.

ISO 14001

Riadenie životného prostredia

Špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS),

Politika kvality,
environmentu a BOZP

Spoločnosť Donau Farm Kalná, s.r.o. sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou a predajom komodít. Medzi hlavné plodiny spoločnosti patria: pšenica, kukurica, slnečnica, repka, cukrová repa a jačmeň.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Naša žatva
290s

sekundové video našej práce

Povedali o nás

Novinky v Donau farm

Prinášame vám v krátkosti, posledné aktuality z diania sa v Donau farm.

Nový certifkát kvality

Sme hrdí na to, že vďaka našim prísnym štandardom sme sa posunuli opäť o krok vpred. V roku 2019 sme získali svoj už tretí ISO certifikát, a to certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku. Patríme tak k špičke podnikov na Slovensku, ktoré si zakladajú na kvalite výroby, manažmentu, dbajú na ochranu životného prostredia a taktiež na starostlivosť a ochranu zdravia zamestnancov. Aktuálne má naša spoločnosť teda 3 certifikáty ISO:

ISO 9001   – kvalita manažmentu

ISO 14001 – systém riadenia životného prostredia

ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Certifikát ISCC

Hľadáme nových zamestnancov

Najmodernejšia technológia, moderné prístupy riadenia poľnohospodárstva, atraktívne bonusové ohodnotenie, motivačné balíky, možnosti odborného rastu, flexibilitu a mnoho ďalšieho ponúka naša spoločnosť zamestnancom, ktorí sa chcú podieľať na raste našej spoločnosti a ktorí sú tímovými hráčmi. Aktuálne hľadáme vodičov poľnohospodárskych strojov, so skúsenosťami v tejto oblasti. Nutnosťou je VP skupiny C, T a praktické skúsenosti. Hľadáme tímového hráča, otvoreného a priateľského. Ak ste to Vy, pošlite nám Váš životopis s uvedením miesta záujmu práce (Šamorín alebo Kalná nad Hronom).

Odoslať C.V.

Presun pobočky Šamorín

Šamorínska pobočka administratívy sa presunula do centrálnej kancelárie Kalná nad Hronom. Sídlo spoločnosti je na ulici: Červenej armády 178, Kalná nad Hronom. Všetky Vaše otázky vieme zodpovedať telefonicky, či emailom, no i v prípade potreby osobného stretnutia nás neváhajte kontaktovať a kolegovia z centrály Vás navštívia na našej prevádzke priamo v Šamoríne. Všetky potrebné kontakty na naše oddelenia nájdete v časti kontakty. Prosíme, aby ste všetku písomnú korešpondenciu adresovali na adresu Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom.

Kontaktujte nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Zodpovedný pracovník vás bude čo najskôr späť kontaktovať.  Ďakujeme

Kontaktujte nás