Prečo firmy, ktorým sa darí, sú ochotné deliť sa o časť svojho zisku s inými ľuďmi? Z akého dôvodu financujú alebo robia projekty nad rámec svojich povinností? Čo motivuje úspešné spoločnosti robiť aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, sme sa opýtali v jednej z najväčších slovenských agro spoločností, pôsobiacej v levickom regióne – Donau Farm v Kalnej nad Hronom.