Skip links

Poľnohospodárska prvovýroba efektívne

Obchodovanie s agrokomoditami, prepravné služby, predaj a nákup pozemkov.

Naša história a vízia spoločnosti.

Skupina Donau farm na Slovensku zastrešuje 6 produkčných spoločnosti, aktuálne pôsobiacich v rastlinnej prvovýrobe: Donau farm Kalná, s.r.o.; Donau farm Lok, s.r.o.; Donau farm Dedinka, s.r.o.; Donau farm Padáň, s.r.o.; Donau farm Šamorín, s.r.o.; LEVSEM, spol. s r.o..

Naším cieľom je robiť poľnohospodársku prvovýrobu efektívne s využitím moderných technológií, za dodržiavania environmentálnych predpisov a s najlepšími kvalitatívnymi  parametrami. Súčasne sa snažíme podporovať rozvoj poľnohospodárskej produkcie a byť tak aj súčasťou podpory vidieka.

8000 ha

Obhospodarujeme už 8000 hektárov vlastnej pôdy.

14 000 ha

Obhospodarujeme už 14 000 hektárov užívanej pôdy.

100

Naše produkčné spoločnosti zamestnávajú 100 zamestnancov.

Certifikáty kvality

Neustále sa snažíme zlepšovať, zdokonaľovať a čeliť novým výzvam a cieľom v oblasti manažérstva a kvality. Sme držiteľmi týchto certifikátov.

ISO 45001

Ochrana zdravia

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 9001

Manažment kvality

Požiadavky na systém manažérstva kvality (SMK) a systém manažérstva.

ISO 14001

Riadenie životného prostredia

Špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS),

Politika kvality,
environmentu a BOZP

Spoločnosť Donau Farm Kalná, s.r.o. sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou a predajom komodít. Medzi hlavné plodiny spoločnosti patria: pšenica, kukurica, slnečnica, repka, cukrová repa a jačmeň.

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Naša žatva
290s

sekundové video našej práce

Povedali o nás

Novinky v Donau farm

Prinášame vám v krátkosti, posledné aktuality z diania sa v Donau farm.

Nový certifkát kvality

Sme hrdí na to, že vďaka našim prísnym štandardom sme sa posunuli opäť o krok vpred. V roku 2019 sme získali svoj už tretí ISO certifikát, a to certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku. Patríme tak k špičke podnikov na Slovensku, ktoré si zakladajú na kvalite výroby, manažmentu, dbajú na ochranu životného prostredia a taktiež na starostlivosť a ochranu zdravia zamestnancov. Aktuálne má naša spoločnosť teda 3 certifikáty ISO:

ISO 9001   – kvalita manažmentu

ISO 14001 – systém riadenia životného prostredia

ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Hľadáme nových zamestnancov

Najmodernejšia technológia, moderné prístupy riadenia poľnohospodárstva, atraktívne bonusové ohodnotenie, motivačné balíky, možnosti odborného rastu, flexibilitu a mnoho ďalšieho ponúka naša spoločnosť zamestnancom, ktorí sa chcú podieľať na raste našej spoločnosti a ktorí sú tímovými hráčmi. Aktuálne hľadáme vodičov poľnohospodárskych strojov, so skúsenosťami v tejto oblasti. Nutnosťou je VP skupiny C, T a praktické skúsenosti. Hľadáme tímového hráča, otvoreného a priateľského. Ak ste to Vy, pošlite nám Váš životopis s uvedením miesta záujmu práce (Šamorín alebo Kalná nad Hronom).

Odoslať C.V.

Presun pobočky Šamorín

Šamorínska pobočka administratívy sa presunula do centrálnej kancelárie Kalná nad Hronom. Sídlo spoločnosti je na ulici: Červenej armády 178, Kalná nad Hronom. Všetky Vaše otázky vieme zodpovedať telefonicky, či emailom, no i v prípade potreby osobného stretnutia nás neváhajte kontaktovať a kolegovia z centrály Vás navštívia na našej prevádzke priamo v Šamoríne. Všetky potrebné kontakty na naše oddelenia nájdete v časti kontakty. Prosíme, aby ste všetku písomnú korešpondenciu adresovali na adresu Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom.

Kontaktujte nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Zodpovedný pracovník vás bude čo najskôr späť kontaktovať.  Ďakujeme

Kontaktujte nás