Skip links

Skupina Donau farm

Poľnohospodárska prvovýroba efektívne

Obchodovanie s agrokomoditami, prepravné služby, predaj a nákup pozemkov.

POHĽAD DO HISTÓRIE

Naša história a vízia spoločnosti.

Skupina Donau farm na Slovensku zastrešuje 6 produkčných spoločnosti, aktuálne pôsobiacich v rastlinnej prvovýrobe: Donau farm Kalná, s.r.o.; Donau farm Lok, s.r.o.; Donau farm Dedinka, s.r.o.; Donau farm Padáň, s.r.o.; Donau farm Šamorín, s.r.o.; LEVSEM, spol. s r.o.; Donau farm Rimavská, s.r.o.; POĽNOTOP, spol. s r.o.

Naším cieľom je robiť poľnohospodársku prvovýrobu efektívne s využitím moderných technológií, za dodržiavania environmentálnych predpisov a s najlepšími kvalitatívnymi  parametrami. Súčasne sa snažíme podporovať rozvoj poľnohospodárskej produkcie a byť tak aj súčasťou podpory vidieka.

7995 ha

Obhospodarujeme už 7995 hektárov vlastnej pôdy.

16 647 ha

Obhospodarujeme už 13 647 hektárov užívanej pôdy.

120

Naše produkčné spoločnosti zamestnávajú 120 zamestnancov.

Certifikáty kvality

Neustále sa snažíme zlepšovať, zdokonaľovať a čeliť novým výzvam a cieľom v oblasti manažérstva a kvality. Sme držiteľmi týchto certifikátov.

ISO 45001

Ochrana zdravia

Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 9001

Manažment kvality

Požiadavky na systém manažérstva kvality (SMK) a systém manažérstva.

ISO 14001

Riadenie životného prostredia

Špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva (EMS),

Povedali o nás

Politika kvality a enviromentu

Spoločnosť Donau farm Kalná, s.r.o. sa zaoberá poľnohospodárskou prvovýrobou a predajom komodít. Medzi hlavné plodiny spoločnosti patria: pšenica, kukurica, slnečnica, repka, cukrová repa a jačmeň. V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovat’, implementovať, udrziavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality a systém environmentálneho manažérstva podľa medzinárodných noriem ISO. 

Naša žatva
290s

sekundové video našej práce

Posledné novinky

Napíšte nám

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Zodpovedný pracovník Vás bude čo najskôr kontaktovať.

    Rešpektujeme vaše súkromie. Netolerujeme spam a preto je vaša emailová adresa u nás v bezpečí.

    Recent Articles

    Writing is a socially acceptable form of schizophrenia