Skip links

Získali sme nový certifikát

Sme hrdí na to, že vďaka našim prísnym štandardom sme sa posunuli opäť o krok vpred.

“Získali sme nový certifikát”

Zuzana Benešová

V roku 2019 sme získali svoj už tretí ISO certifikát, a to certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku. Patríme tak k špičke podnikov na Slovensku, ktoré si zakladajú na kvalite výroby, manažmentu, dbajú na ochranu životného prostredia a taktiež na starostlivosť a ochranu zdravia zamestnancov. Aktuálne má naša spoločnosť teda 3 certifikáty ISO:

ISO 9001 – kvalita manažmentu
ISO 14 001 – systém riadenia životného prostredia
ISO 45001 – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum .

Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum .