Skip links

Author: projektbev

Získali sme nový certifikát

Sme hrdí na to, že vďaka našim prísnym štandardom sme sa posunuli opäť o krok vpred. “Získali sme nový certifikát” Zuzana Benešová V roku 2019 sme získali svoj už tretí ISO certifikát, a to certifikát bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku. Patríme tak k

Hľadáme novych zamestnancov

Neviem, ale niečo by tu bolo, prvé dáke ale cca dva riadky z obsahu, ktorý sa zobrazí na kliknutí na celý článok. “Hľadáme nových zamestnancov” Zuzana Benešová Let me share with you one of my favorite quotes, as stated in that quote, there are three

Rušíme pobočku Šamorín

Neviem, ale niečo by tu bolo, prvé dáke ale cca dva riadky z obsahu, ktorý sa zobrazí na kliknutí na celý článok. “Zrušenie pobočky v Šamoríne” Zuzana Benešová Let me share with you one of my favorite quotes, as stated in that quote, there are